دی ۳۰, ۱۳۹۶

راهکارهای ورود به بازار جهانی سنگ

صنعت سنگ در ایران یک صنعت پویا و بسیار منفعل است که بر اساس مدل های ارزیابی اقتصادی صنعت سنگ ایران دارای مزیت های نسبی است […]
دی ۳۰, ۱۳۹۶

چرا سنگ ایرانی بخریم؟

بنا بر آمارهای جهانی کشور عزیزمان ایران بالاترین میزان تنوع سنگ را در دنیا دارد. در حالی که سایر کشورهای صاحب جایگاه در صنعت سنگ مانند هند و […]